Svenska

susanne

Min konstnärsresa började 2010 med en första målning. Min strävan efter ett lugn i vardagsstressen skapade ett instinktivt behov att få ut min tankar på kanvas. Mina inre strider, min delade glädje samt mina illusioner om framtiden finns samtliga representerade bland mina verk. Mitt konstnärliga utlopp företrädde en harang av känslor som på en blank kanvas skapade ett sammanhängande uttryck. En vision. En inre ro.

Min passion för en hobby utvecklades så småningom till en ventil för mina känslor att uttrycka sig i färg och rörelse. Det konstnärliga i mina verk började bli ett mönster som kännetecknade mig, tavlorna började berätta en historia som tog med mig på en inre resa av oanade proportioner. Känslan är stark och det återspeglas i färgerna i mina verk. 

Jag har haft den stora turen att ha riktigt god uppbackning från vänner och familj, men framför allt från min man. Det var på hans initiativ som jag för första gången började ägna mig åt min konst med syfte att dela den med en bredare publik. Sommaren 2013 tog det fart på riktigt och på hösten samma år bjöd jag in vänner och bekanta på en egen sammansatt vernissage och visade upp mina verk. Det kändes nervöst och utlämnade men samtidigt spännande och med en varm känsla av stolthet. Sutte Art introducerades för publiken i en mörk källarlokal i Malmö. Den positiva responsen från besökare och den lyckade försäljningen av mina tavlor fick mig att på allvar vilja utveckla min konst vidare.

Både färger och mönster i mina tavlor påverkas väldigt mycket av mina känslor. En konstnärlig dikotomi av rå och spontan öppenhet sammantaget med en noggrann känsla för färg och form har utvecklat det som jag idag hjärtligt kallar Sutte Art. Mina tavlor återspeglar mina olika sinnesstämningar. När du köper ett av mina verk får du med dig en färgsatt sida ur min dagbok.”